นิตยสารกองทัพสัมพันธ์ โดยนางเกตุกนก ฉายศิริ

นิตยสารกองทัพสัม…

วรพงษ์ กราฟฟิค โดยนายวรพงษ์ วรสาร

วรพงษ์ กราฟฟิค โ…

แพรกษาโฆษณา โดยนางวัชรีพร นนทภา

แพรกษาโฆษณา โดยน…

สตูดิโอ กรุ๊ป โดยนายภาณุ อุยยะพัฒน์

สตูดิโอ กรุ๊ป โด…

ซี เอ็ม กราฟิก กรุ๊ป โดยนางพิศมัย โพธิ์อ่อง

ซี เอ็ม กราฟิก ก…

ร้าน สหศิลป์ โดยนายชาญชัย ชาญอารีวิวัฒน์

ร้าน สหศิลป์ โดย…

จัตุรงค์แอคเวอร์ไทซิ่ง โดยนางสุพัฒน์ ชนาธิปัตย์

จัตุรงค์แอคเวอร์…

แอนสติ๊กเกอร์ แอนด์ ดีไซน์ โดยนางนันทวัน รักษาวงศ์

แอนสติ๊กเกอร์ แอ…

รุ่งทรัพย์โฆษณา โดยนางรุ่งนภา เสริมภักดีกุล

รุ่งทรัพย์โฆษณา …

25 โปสเตอร์ โดยนายประสิทธิ์ คฤหเตชะ

25 โปสเตอร์ โดยน…

แป๊ะโฆษณา โดยนายชาญชัย บุญปลอด

แป๊ะโฆษณา โดยนาย…

วิวัฒน์พลาสติก โดยนายณรงค์ จันทรวิวัฒน์

วิวัฒน์พลาสติก โ…

สันพระนอน โดยนางผ่องศรี ยุทธประเสริฐ

สันพระนอน โดยนาง…

โมเดิร์นอาร์ต โดยนางกิมนิ ตันธนะสาร

โมเดิร์นอาร์ต โด…

วิชั่น มีเดีย โดยนางสาวชวาลิน สัตยพิพัฒน์

วิชั่น มีเดีย โด…

สมเกียรติพลาสติก โดยนายสมเกียรติ ตะกรุดแก้ว

สมเกียรติพลาสติก…

สำนักพิมพ์แจ่มใส โดยนายเกรียงไกร สื่อสุวรรณ

สำนักพิมพ์แจ่มใส…

โรงพิมพ์เหรียญชัย โดยนายดรุณศักดิ์ แก้วนพรัตน์

โรงพิมพ์เหรียญชั…