ทู-ซิท สยามสแควร์ โดยนายโตสิต วิสาลเสสถ์

ทู-ซิท สยามสแควร…

นิวไทยเสรีชายน้ำ โดยนางนภาพร เลี้ยงพาณิชย์

นิวไทยเสรีชายน้ำ…

เดอะฟาเธอร์ โดยนายขรรค์ชัย พิพัฒน์สมบัติ

เดอะฟาเธอร์ โดยน…

ร้านจ่าฮี โดยนางลัดดา อุบลรัตน์

ร้านจ่าฮี โดยนาง…

ร้านเรนโบว์สุกี้ บะหมี่

ร้านเรนโบว์สุกี้…

ลุงเจิดปลาเผา โดยนายประเจิด ปัจฉิม

ลุงเจิดปลาเผา โด…

ร้านอาหารไผ่เงิน โดยนายอุทิตย์ ระเบียบพร้อม

ร้านอาหารไผ่เงิน…

เรือนแก้ว โดยนางบุญนำ วัฒนะ

เรือนแก้ว โดยนาง…

ร้าน เจ.เอ็ม.บาร์บีคิว โดยนายจิรวุฒิ เพิ่มผลิตผล

ร้าน เจ.เอ็ม.บาร…

ไชยโรจน์ชวนชิม โดยนางถวิล จุฬาโรจน์มนตรี

ไชยโรจน์ชวนชิม โ…

ซุปเปอร์ โดยนางสาวสาทิพย์ เลียบมา

ซุปเปอร์ โดยนางส…

อีสานบายพาส โดยนายกิจจา เครือวัลย์

อีสานบายพาส โดยน…

หอพักหญิงอณิษฐา โดยนายอรรถกร สิทธิโกศล

หอพักหญิงอณิษฐา …

หอพักหญิง ใจมารดา โดยนางสาวอนงค์นาฏ สาตรร้าย

หอพักหญิง ใจมารด…

อินเตอร์คาราโอเกะและนวดแผนโบราณ

อินเตอร์คาราโอเก…

ครัวคันทรี่ฮิลล์ โดยนางสาวมัณฑนี หงศ์ลดารมภ์

ครัวคันทรี่ฮิลล์…

แดงคาราโอเกะ โดยนางสาวธัญญา ทองดี

แดงคาราโอเกะ โดย…

ครัวชมพู โดยนางวัชรพร ดุรงค์วัฒนา

ครัวชมพู โดยนางว…