ทรายธงชัย

ทรายธงชัย –…

ผาตูบ ริช คอร์ปอเรชั่น สาขาลำปาง

ผาตูบ ริช คอร์ปอ…

ท่าทรายน่านศิลาทอง

ท่าทรายน่านศิลาท…

ท่าทรายพูนผล

ท่าทรายพูนผล …

จิตร์ เจริญพรการค้า

จิตร์ เจริญพรการ…

ทรายทองตาก โดยนางเจริญศรี กัลยาณมิตร

ทรายทองตาก โดยนา…

ละเอียด บัวศรี

ละเอียด บัวศรี &…

สุวิกาญจน์

สุวิกาญจน์ ̵…

อรุณ โพธิ์คีรี

อรุณ โพธิ์คีรี &…

เอกวรางกูรการหล่อ

เอกวรางกูรการหล่…

สมศักดิ์พาณิชย์ โดยนางประพิม บำเทิง

สมศักดิ์พาณิชย์ …

อมรค้ากรวดทรายหนองคาย

อมรค้ากรวดทรายหน…

ท่าทรายสินเผ่าวัฒนา โดยนางสาวศิริวรรณ เผ่าวัฒนา

ท่าทรายสินเผ่าวั…

ลำปางมณีรัตน์ 1999

ลำปางมณีรัตน์ 19…

พยอม บุญช่วย

พยอม บุญช่วย …

ป.ประเทือง 32 โดยนายประเทือง แก้วเมฆ

ป.ประเทือง 32 โด…

บุญมานะ

บุญมานะ – …

ท่าทรายแม่ยม โดยนายศุภกฤษณ์ เดือนดาว

ท่าทรายแม่ยม โดย…