เจ ซี สเตรท แอร์ โอเชียน เซอร์วิส (ประเทศไทย)

760 ไอ อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลแตนท์

เอส.อาร์คลินิก โดยแพทย์หญิงศิริรัตน์ วัฒนาชยากุล

โกลด์โคสท์

สรรพสิทธิ์การบัญชี

ตัง ไถ่ แอคเซสซอรี

มิวสิค ซอส

คาราโอเกะ บี อี อี

เมคคานิคส์ดีเซล ซัพพลาย

เอส.พี.เอ็นแพค เอ็นจิเนียริ่ง

บางกอกสหวัฒนา

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน สาขาบางแค

สหเพชรพิษณุโลกยานยนต์

แสงทวีการช่าง โดยนางนุสรา วงศ์ยมาตย์

ประสาธน์ สุวรรณ

เชียะ ซิง (ไทยแลนด์)

สมบุญ กิตติคุณธรรม

เวคเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท(ประเทศไทย)

นิกกี้ สตูดิโอ โปรดักชั่น

(เอซี) การบัญชีและคอมพิวเตอร์

ครัวคันทรี่ฮิลล์ โดยนางสาวมัณฑนี หงศ์ลดารมภ์

คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส สาขาปราจีนบุรี 1

ซีอาร์.ปิวโร อินเตอร์เนชั่นแนล

อินทร์อุดมวิทยา

บูรพา สุกี้ เรสโตรองต์

อานา การ์เด้นท์

โปลิเทคนิคลานนา

ดอน คอนซัลท์

แดงคาราโอเกะ โดยนางสาวธัญญา ทองดี

สมชัย บุรงค์

ประเทือง สร้อยสวัสดิ์

แอคคอร์ดชิปปิ้ง (ประเทศไทย)

อรัญญา กิจวิมลตระกูล

สารี แมทสัน

เจริญมอเตอร์ โดยนายจำรูญ มาป้อม

ครัวชมพู โดยนางวัชรพร ดุรงค์วัฒนา

สิกขาเอเซีย สาขาแม่เสรียง

โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ สาขาบ้านสุขสามัคคี

สถานตรวจสภาพรถ ขุมทรัพย์ โดยนางส้มลิ้ม บุญมั่ง

บุญณรงค์ ขนส่ง