เอ.พี.อาร์.พับบลิกรีเลชั่น

ดิอัลติเมทคาร์(บี.ดี.)เซอร์วิส

สุทธิพรชัยยนต์แท็กซี่

ชาลีสมุทร

ปิ่นเกล้าหินอ่อนและแกรนิต สาขาตลิ่งชัน

ที.ยู.เอ.แมสเซ็นเจอร์ เซอร์วิส

ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์

ธีรวุฒิเงินทุน โดยนายสุวพิชญ์ พละวงศ์

เอเอ็นที อินเตอร์เน็ต คอร์ป

ไทยพาณิชย์ สาขาปาดังเบซาร์

อินเตอร์เนชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง สแตนดาร์ด

สุรัช แต่สกุล

แคนดอร์ ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์

อำนวย ศักดิ์ดี

ดรุณานุกูล

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครพนม จำกัด

แดงไต้ตง ทักษะศิลป์

เพื่อการศึกษายูนนาน-มุสลิมเชียงใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด

กรุงศรีอยุธยา สาขาอุบลราชธานี

ซันยู เอลลิเวเตอร์

นารายณ์สากลประกันภัย สาขาพิษณุโลก

เอ.อาร์.ซี.โซล่าร์คูลลิ่ง

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อพลอย จำกัด

ธานินทร์ โภคสวัสดิ์

รุ่งเรืองค้ากรวดทราย

ดีบีเอส ไทยทนุ สาขาถนนแสงชูโต กาญจนบุรี

ไชยแสงทอง (2000)

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสหกรณ์นิคม

หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) สาขาสนง.บร

โดมิเนเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

กรุงศรีอยุธยา สาขานครพนม

สแปน อินเตอร์เนชั่นแนล

กรุงศรีอยุธยา สาขาแม่สาย

ที แอนด์ เอ็น อินดัสเตรียล เวอร์ค

สโรรส

มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง

จินนาไฟแนนซ์ โดยนายวิชาญ ธรรมสุรักษ์

พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง

เปรม จิตต์มั่น สาขาชลบุรี