ไพรม์ เรียลตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ดร.สมชายคลินิก โดยนายแพทย์สมชาย เรืองวัฒนสุข

เคฟิล์ม ซัสเซส สแกน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบุ่งพัฒนา จำกัด

นิช แอดเวอร์ไทซิ่ง

คาเฟริซซ์ โดยนางสาวปริศนา พละวงศ์

ร้านแฮร์เพลส โดยนางสมยงค์ ถนอม

รวมแพทย์โพลีคลินิก โดยนายแพทย์ณัฐชัย มหาไตรภพ

บลาสเซอรี่ โดยนางสาววรนุช ณ เชียงใหม่

ร้านอนันต์พิมพ์ดีด โดยนางสาวศรินทร์นา ราวัล

ซิกเน็ท เทรดดิ้ง

ตั้งเล่าหยี่ โดยนางสุวรรณี เลิศวิริยะไพศาล

หาดสน บังกะโล โดยนายคมศร ใจเสมอ

วีไอที แมเนจเม้นท์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจ กลุ่มเศรษฐกิจ จำกัด

ชัยชนะพาณิชย์ โดยนายสนั่น ชัยชนะ

รัตนโกสินทร ไอส์แลนด์ คอนโดมิเนี่ยม

ธนาคาร ไทยธนาคาร สาขาธนบุรี

พี.ดี.เอ็กซ์เพรส

กรุงศรีอยุธยา สาขาลูกแก

นทีชาคัสตอมส์

อินเทคโก้ ซิสเทม (ประเทศไทย)

สหเทคโนโลยี โดยนางมณทิรา ล่ำซำ

เค พี.แพลนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส

หมูน้อย โดยนางกิมเอง ธารทอง

เกิดจั่น รับเหมา สาขาชลบุรี

แก้วกมล โฆษณา โดยนายกมล คงคามี

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ (นอร์ท)

พาณิชย์ภูมิพัฒนา

พนาดาว

วงเดือนผ้าม่าน โดยนางวงเดือน วิจิตรเวชการ

ยุทธ โฆษณา โดยนางกุลธิดา หลิมศิริวงศ์

พี โอ เน็ท

ประทิน คอนสตรัคชั่น

พวกกัน ทรานสปอร์ต

เอส เอส เอฟ กรุ๊ป

โรงแรมสหมิตร

มานพ ยนตรการ

3 2 5 บิซิเนส

ดิว ดรอป ฮัท โดยนายผ่อน สอนสง