ร้านสีบลู ซักอบรีด โดยนางสาวมะดวง สิริพันธ์

ร้านสีบลู ซักอบร…

เซ้าเทิร์น ลอนดรี

เซ้าเทิร์น ลอนดร…

ธวัชชัย สำราญบำรุง

ธวัชชัย สำราญบำร…

ฝ้ายทองซักแห้ง เชียงราย โดยนายสมบูรณ์ นฤนาถการุณย์

ฝ้ายทองซักแห้ง เ…

ทิพย์วรรณ พิพัฒน์มงคลพร

ทิพย์วรรณ พิพัฒน…

เดอะคลีน (อัธบุตร)

เดอะคลีน (อัธบุต…

นวรัตน์แคร์คลีน โดยนายคมสันต์ เบญจรงค์ทอง

นวรัตน์แคร์คลีน …

เชียงใหม่ เมืองสมุทร

เชียงใหม่ เมืองส…

วัชรากร จรรยาน้อมจิต

วัชรากร จรรยาน้อ…

สายน้ำเย็นซักรีด

สายน้ำเย็นซักรีด…

นารีรัตน์ เสืออุดม

นารีรัตน์ เสืออุ…

สมบัติ กัณหา

สมบัติ กัณหา …

สินทร พิมมะศรี

สินทร พิมมะศรี &…

ร้านอินทิรา ลีลาสุวรรณ์ โดยนางอินทิรา ลีลาสุวรรณ์

ร้านอินทิรา ลีลา…

ร้านดาว ซัก อบ รีด โดยนางเทียมจันทร์ เหล่าเจริญนาม

ร้านดาว ซัก อบ ร…

ธัญวลัย ฤทธิราช

ธัญวลัย ฤทธิราช …

อุมา เข็มทิพย์

อุมา เข็มทิพย์ &…

ร้าน คณัชญ์สิทธิ์ ซัก อบ รีด

ร้าน คณัชญ์สิทธิ…