ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ

ผู้ผลิตและผู้ส่ง…

ผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ผู้ปกครองนักเรีย…

ส่งเสริมการศึกษานักเรียนทุนแอล เอฟ เอส

ส่งเสริมการศึกษา…

สหพันธ์โรงเรียนราษฎร์

สหพันธ์โรงเรียนร…

กีฬาตรัง

กีฬาตรัง –…

ธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ธรรมศาสตร์ในพระบ…

รักษาผลประโยชน์ผู้บริโภค

รักษาผลประโยชน์ผ…

ชาวพาณิชย์ธุรกิจ

ชาวพาณิชย์ธุรกิจ…

อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

อุตสาหกรรมหล่อโล…

ชาวนางเลิ้งเพื่อการกุศล

ชาวนางเลิ้งเพื่อ…

เทคโนโลยีที่เหมาะสม สาขาโครงการพัฒนาการทอผ้า-

เทคโนโลยีที่เหมา…

ต่อเรือและซ่อมเรือไทย

ต่อเรือและซ่อมเร…

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

สมาคมอุตสาหกรรมซ…

นาทีทอง

นาทีทอง – …

เจ้าของคอกม้าแข่งจังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของคอกม้าแข่…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินธกส.ในเขตจังหวัด

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

วิเทศพาณิชย์ไทย-จีน

วิเทศพาณิชย์ไทย-…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน

ฌาปนกิจสงเคราะห์…