คลินิกโรคกระดูกและรักฟัน โดยนายแพทย์วฤธ นิลพานิช

คลินิกโรคกระดูกแ…

โฮลิสติก อินเตอร์เนชั่นแนล

โฮลิสติก อินเตอร…

ศูนย์พยาบาลมณฑิราเชียงใหม่ โดยนางมณฑิรา อินทะพันธ์

ศูนย์พยาบาลมณฑิร…

คลีนิคหมอดุสิต โดยนายดุสิต บำรุงศิริ

คลีนิคหมอดุสิต โ…

สุรินทร์รวมแพทย์ 2

สุรินทร์รวมแพทย์…

คลินิกหมอยงยุทธ โดยนายแพทย์ยงยุทธ ภูมชาติ

คลินิกหมอยงยุทธ …

ศูนย์สุขภาพฟันกระทุ่มแบน โดยนายขวัญชัย อนันตอัมพร

ศูนย์สุขภาพฟันกร…

เกรียงศักดิ์การแพทย์

เกรียงศักดิ์การแ…

ทันตแพทย์คลินิค โดยนายแพทย์ทรงศักดิ์ ชาติวัฒนานนท์

ทันตแพทย์คลินิค …

คลีนิกหมอสุที หู คอ จมูก โดยนายสุที วงค์ละคร

คลีนิกหมอสุที หู…

คลินิกเด็กหมอวราภรณ์

คลินิกเด็กหมอวรา…

คลินิกหมออภิวัฒน์ โดยนายแพทย์อภิวัฒน์ ม่วงสนิท

คลินิกหมออภิวัฒน…

ชวนเหรียญทันตแพทย์ โดยนางสาวชวนเหรียญ วัฒนวานิชย์

ชวนเหรียญทันตแพท…

คลินิกรักฟัน (ทพ.เพชรพงศ์-นิตยา ฉัตรชัยสถาพร)

คลินิกรักฟัน (ทพ…

ประทีปคลินิค โดยนายแพทย์ประทีป หุตางกูร

ประทีปคลินิค โดย…

คลีนิกนายแพทย์สวัสดิ์ โดย นพ.สวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ

คลีนิกนายแพทย์สว…

ทันตแพทย์มานะ โดยทันตแพทย์มานะ วิริยะสุมน

ทันตแพทย์มานะ โด…

สวัสดิการแพทย์ โดยนายแพทย์สวัสดิ์ ศรีสมทรัพย์

สวัสดิการแพทย์ โ…