คลีนิกนายแพทย์ธีรพล โดยนายแพทย์ธีรพล โฆสานันท์

คลีนิกนายแพทย์ธี…

ศูนย์การแพทย์วัชรเวช โดยนายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ

ศูนย์การแพทย์วัช…

หมอบุญยง โดย นายแพทย์บุญยง รุจิราวรรณ

หมอบุญยง โดย นาย…

ทัศนีย์ พูนเพิ่มสิริ

ทัศนีย์ พูนเพิ่ม…

คลินิกหมอประเสริฐ โดยนายแพทย์ประเสริฐ ถิ่นนัยธร

คลินิกหมอประเสริ…

กม.8 ทันตแพทย์คลินิก

กม.8 ทันตแพทย์คล…

สมชายเด็นตอลคลินิก โดยทันตแพทย์สมชาย ทรัพย์สุพรรณ

สมชายเด็นตอลคลิน…

คลินิกแพทย์วินัย โดยนายวินัย หงส์พิทักษ์พงศ์

คลินิกแพทย์วินัย…

เบญจเวช

เบญจเวช – …

คลินิกแพทย์วิทยา โดยนายแพทย์วิทยา หอมฉุน

คลินิกแพทย์วิทยา…

ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ภูเก็ต

ศูนย์เอ็กซเรย์คอ…

ศาลายาคลินิกเวชกรรม โดยนายศิริศักดิ์ ไลตระกูล

ศาลายาคลินิกเวชก…

เฮลธ์ นอร์ธ อีสท์

เฮลธ์ นอร์ธ อีสท…

คลินิกรักฟัน โดยทันตแพทย์หญิงวัลยา ร่วมวิบูลย์สุข

คลินิกรักฟัน โดย…

พี.ซี.อาร์.มหาลาภ (9999)

พี.ซี.อาร์.มหาลา…

โรงพยาบาลหลักเมือง

โรงพยาบาลหลักเมื…

คลินิกโรคกระดูกหมอพิเชษฐ์

คลินิกโรคกระดูกห…

สวนหลวงคลินิก โดยนายเอกพงศ์ สิริภูริกาญจน์

สวนหลวงคลินิก โด…