คลีนิกศัลยกรรมตกแต่ง โดยนายแพทย์สุพร วทัญญูสกุล

คลีนิกศัลยกรรมตก…

นงลักษณ์ทันตแพทย์

นงลักษณ์ทันตแพทย…

คลินิกทันตแพทย์สุรจิต-วราภรณ์

คลินิกทันตแพทย์ส…

คลินิกหมออัครเดช โดยนายอัครเดช อัครวัตร สาขาพัทยา

คลินิกหมออัครเดช…

คลินิกสิริลักษณ์ทันตแพทย์

คลินิกสิริลักษณ์…

สัตว์ กม.8

สัตว์ กม.8 ̵…

สุภกิจการแพทย์ โดยนายสุภกิจ หิรัญญะประทีป

สุภกิจการแพทย์ โ…

แพมาลา สปา

แพมาลา สปา ̵…

ศูนย์ทันตกรรมพัทยา โดยนายอิศรา ถาวรวงษ์

ศูนย์ทันตกรรมพัท…

คลีนิกหมอวิชัย โดยนายแพทย์นพดล แช่มชูกลิ่น

คลีนิกหมอวิชัย โ…

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง โดยนายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม

คลินิกศัลยกรรมตก…

สมศักดิ์การแพทย์ โดยนายแพทย์สมศักดิ์ นันทศรี

สมศักดิ์การแพทย์…

ร่มเกล้าทันตแพทย์ โดยนางสาวนิรมล ประยูรธำรงธิติ

ร่มเกล้าทันตแพทย…

คลินิกหมอจันทร์พันธ์

คลินิกหมอจันทร์พ…

สะพานควายสัตวแพทย์ โดยนายประเสริฐ สิริโชติวิทยากร

สะพานควายสัตวแพท…

คลินิกเสนา โดยนายแพทย์วิบูลย์ วิภาสวัชรโยธิน

คลินิกเสนา โดยนา…

ปรีณัน จิตะสมบัติ

ปรีณัน จิตะสมบัต…

ทันตแพทย์หญิงกังสดาล ปิติยา โดยนางกังสดาล ปิติยา

ทันตแพทย์หญิงกัง…