ธงชัยโพลีคลินิก โดยนายแพทย์ธงชัย ศรีสันต์

ธงชัยโพลีคลินิก …

ท่ามิหรำสัตวแพทย์ โดยนายณรงค์ฤทธิ์ ทองรุต

ท่ามิหรำสัตวแพทย…

ทันตคลินิก โดยนางเสาวณีย์ สุภีรนันท์

ทันตคลินิก โดยนา…

วัชระการแพทย์ โดยนายวัชระ ไชยแก้ว

วัชระการแพทย์ โด…

ชัยภูมิส่งเสริมธุรกิจ

ชัยภูมิส่งเสริมธ…

คลินิกหมอยุวดี

คลินิกหมอยุวดี &…

คลินิกรวมแล็บ โดยนางสาวนิพร เทพไชย

คลินิกรวมแล็บ โด…

ปิ่นทองทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์นฤเทพ วรสถิตย์

ปิ่นทองทันตแพทย์…

เลสิกหาดใหญ่

เลสิกหาดใหญ่ …

คลินิกหู คอ จมูก หมอก่อพงศ์

คลินิกหู คอ จมูก…

อาภาพรผดุงครรภ์ โดยนางอาภาพร วิญญูตระกูล

อาภาพรผดุงครรภ์ …

รัตตินันท์คลินิก โดยแพทย์หญิงรัตตินันท์ จวบสมัย

รัตตินันท์คลินิก…

สุรชัยคลินิก โดยนายสุรชัย ทรัพย์โมกข์

สุรชัยคลินิก โดย…

นีโอ เฮอร์บ

นีโอ เฮอร์บ R…

ประสิทธิ์ทนต์ โดยทันตแพทย์ประทีป เพิ่มพูลสมบัติ

ประสิทธิ์ทนต์ โด…

โรงพยาบาล สิทธิเวช

โรงพยาบาล สิทธิเ…

วิสิทธิ์ทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์วิสิทธิ์ สุขวณิช

วิสิทธิ์ทันตแพทย…

ชาญชัยการแพทย์ โดยนายชาญชัย มูลศาสตร์

ชาญชัยการแพทย์ โ…