คลีนิกนายแพทย์สวัสดิ์ โดย นพ.สวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ

คลีนิกนายแพทย์สว…

ทันตแพทย์มานะ โดยทันตแพทย์มานะ วิริยะสุมน

ทันตแพทย์มานะ โด…

สวัสดิการแพทย์ โดยนายแพทย์สวัสดิ์ ศรีสมทรัพย์

สวัสดิการแพทย์ โ…

อิมมูนิเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

อิมมูนิเตอร์ คอร…

นายแพทย์รังสรรค์ ตันวัชรพันธ์

นายแพทย์รังสรรค์…

กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ

กรุงเทพ อาร์ ไอ …

นภาลัยคลินิก-แล็บ โดยนางพรทิพย์ อารียา

นภาลัยคลินิก-แล็…

ศรีภัณฑ์ เนิร์ส แคร์ เซอร์วิส

ศรีภัณฑ์ เนิร์ส …

คลินิคหมอจุฑามาศสำโรง

คลินิคหมอจุฑามาศ…

ไฮเปอร์บาริค เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)

ไฮเปอร์บาริค เซอ…

คลีนิกศัลยกรรมตกแต่ง โดยนายแพทย์สุพร วทัญญูสกุล

คลีนิกศัลยกรรมตก…

นงลักษณ์ทันตแพทย์

นงลักษณ์ทันตแพทย…

คลินิกทันตแพทย์สุรจิต-วราภรณ์

คลินิกทันตแพทย์ส…

คลินิกหมออัครเดช โดยนายอัครเดช อัครวัตร สาขาพัทยา

คลินิกหมออัครเดช…

คลินิกสิริลักษณ์ทันตแพทย์

คลินิกสิริลักษณ์…

สัตว์ กม.8

สัตว์ กม.8 ̵…

สุภกิจการแพทย์ โดยนายสุภกิจ หิรัญญะประทีป

สุภกิจการแพทย์ โ…

แพมาลา สปา

แพมาลา สปา ̵…