อุดรผดุงศึกษา โดยนายสถาพร อภิชนกิจ

อุดรผดุงศึกษา โด…

อนุบาลทศพร

อนุบาลทศพร ̵…

เฉลิมวิทยา

เฉลิมวิทยา ̵…

นารีวุฒิ

นารีวุฒิ –…

องครักษ์คอมพิวเตอร์

องครักษ์คอมพิวเต…

ถลางวิทยา

ถลางวิทยา –…

อินทร์อุดมวิทยา

อินทร์อุดมวิทยา …

โปลิเทคนิคลานนา

โปลิเทคนิคลานนา …

เวียงสระศึกษา

เวียงสระศึกษา &#…

รอตเสวกวิทยา

รอตเสวกวิทยา …

ตรีวิทศึกษา

ตรีวิทศึกษา R…

สหศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษ

สหศึกษาพัฒนาภาษา…

เพิ่มพูนทักษะสากล โดยนายประวัติ เมฆาอภิรักษ์

เพิ่มพูนทักษะสาก…

บรรจบรักษ์

บรรจบรักษ์ ̵…

มีนบุรีโปลีเทคนิค โดยนายปรีชา ศรีสง่า

มีนบุรีโปลีเทคนิ…

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ภูเก็ต

ศูนย์อบรมคอมพิวเ…

พณิชยการเพชรบุรี

พณิชยการเพชรบุรี…

สอนตัดเสื้อดารากร

สอนตัดเสื้อดาราก…